WhatsApp Image2 2022-08-15 at 2.08.59 PM

Polisi & Privasi

Selamat datang ke https://spjm.my (“Laman”). Kami memahami bahawa privasi dalam talian adalah penting kepada pengguna Laman web kami, terutamanya ketika menjalankan perniagaan. Pernyataan ini mengawal dasar privasi kami berkenaan dengan pengguna Laman ini (“Pelawat”) yang melawat tanpa berurus niaga dan Pelawat yang mendaftar untuk berurus niaga di Laman ini dan menggunakan pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah (secara kolektif, “Perkhidmatan”) (“Pelanggan yang Sah”).

1. Maklumat Pengenalan Peribadi

Merujuk kepada apa-apa maklumat yang mengenal pasti atau boleh digunakan untuk mengenal pasti, menghubungi, atau mencari orang yang berkaitan dengan maklumat tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat, nombor telefon, nombor faks, alamat e-mel, profil kewangan, nombor keselamatan sosial, dan maklumat kad kredit. Maklumat Pengenalan Peribadi tidak termasuk maklumat yang dikumpulkan tanpa nama (iaitu, tanpa mengenal pasti pengguna individu) atau maklumat demografi yang tidak berkaitan dengan individu yang dikenal pasti.

2. Apakah Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpulkan?

Kami mungkin mengumpul maklumat profil pengguna asas daripada semua Pelawat kami. Kami mengumpul maklumat tambahan berikut daripada Pelanggan yang Diberi Kuasa kami: nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel Pelanggan yang Diberi Kuasa, sifat dan saiz perniagaan, dan sifat dan saiz inventori pengiklanan yang Pelanggan Sah berhasrat untuk membeli atau menjual.

3. Apakah organisasi yang mengumpul maklumat tersebut?

Sebagai tambahan kepada pengumpulan maklumat langsung kami, vendor perkhidmatan pihak ketiga kami (seperti syarikat kad kredit, rumah penjelasan dan bank) yang mungkin menyediakan perkhidmatan seperti kredit, insurans, dan perkhidmatan eskrow boleh mengumpulkan maklumat ini dari Pelawat dan Pelanggan yang Dibenarkan. Kami tidak mengawal bagaimana pihak ketiga ini menggunakan maklumat tersebut, tetapi kami meminta mereka untuk mendedahkan bagaimana mereka menggunakan maklumat peribadi yang diberikan kepada mereka daripada Pelawat dan Pelanggan yang Dibenarkan. Sesetengah pihak ketiga ini mungkin perantara yang bertindak semata-mata sebagai pautan dalam rantaian pengedaran, dan tidak menyimpan, mengekalkan, atau menggunakan maklumat yang diberikan kepada mereka.

4. Bagaimanakah Laman menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi?

Kami menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk menyesuaikan Laman ini, untuk membuat tawaran perkhidmatan yang sesuai, dan untuk memenuhi permintaan pembelian dan penjualan di Laman ini. Kami boleh menghantar e-mel kepada Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa mengenai peluang penyelidikan atau pembelian dan penjualan di Laman atau maklumat yang berkaitan dengan perkara Laman. Kami juga boleh menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk menghubungi Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa sebagai tindak balas kepada pertanyaan khusus, atau untuk memberikan maklumat yang diminta.

5. Dengan siapakah maklumat tersebut boleh dikongsi?

Maklumat Pengenalan Peribadi mengenai Pelanggan yang Diberi Kuasa boleh dikongsi dengan Pelanggan yang Diberi Kuasa lain yang ingin menilai kemungkinan transaksi dengan Pelanggan yang Diberi Kuasa yang lain. Kami mungkin berkongsi maklumat agregat mengenai Pelawat kami, termasuk demografi Pelawat dan Pelanggan sah kami, dengan agensi gabungan kami dan vendor pihak ketiga. Kami juga menawarkan peluang untuk "menarik diri" daripada menerima maklumat atau dihubungi oleh kami atau oleh mana-mana agensi yang bertindak bagi pihak kami.

6. Bagaimanakah Maklumat Pengenalan Peribadi disimpan?

Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpul oleh Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah disimpan dengan selamat dan tidak boleh diakses oleh pihak ketiga atau kakitangan Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah kecuali untuk kegunaan seperti yang dinyatakan di atas.

7. Apakah pilihan yang tersedia kepada Pelawat mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengedaran maklumat?

Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa boleh memilih untuk tidak menerima maklumat yang tidak diminta daripada atau dihubungi oleh kami dan/atau vendor kami dan agensi gabungan dengan membalas e-mel seperti yang diarahkan, atau dengan menghubungi kami di Bilik Gerakan SPJ Malaysia.

8. Cookies

Kuki adalah rentetan maklumat yang disimpan oleh laman web pada komputer pelawat, dan pelayar pelawat menyediakan ke laman web setiap kali pelawat kembali.

9. Adakah Kuki Digunakan di Laman ini?

Kuki digunakan untuk pelbagai sebab. Kami menggunakan Kuki untuk mendapatkan maklumat mengenai keutamaan Pelawat kami dan perkhidmatan yang mereka pilih. Kami juga menggunakan Kuki untuk tujuan keselamatan untuk melindungi Pelanggan kami yang Sah. Sebagai contoh, jika Pelanggan yang Sah dilog masuk dan laman web ini tidak digunakan selama lebih dari 10 minit, kami akan mematikan Pelanggan yang Sah secara automatik. Pelawat yang tidak mahu cookies diletakkan pada komputer mereka harus menetapkan pelayar mereka untuk menolak cookies sebelum menggunakan https://spjm.my, dengan kelemahan bahawa ciri-ciri tertentu laman web mungkin tidak berfungsi dengan baik tanpa bantuan cookies.

10. Kuki yang digunakan oleh pembekal perkhidmatan kami

Pembekal perkhidmatan kami menggunakan kuki dan kuki tersebut boleh disimpan di komputer anda apabila anda melawat laman web kami. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki mana yang digunakan dalam halaman maklumat kuki kami.

11. Bagaimana Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah mengunakan maklumat log masuk?

Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah menggunakan maklumat log masuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, alamat IP, ISP, dan jenis penyemak imbas, untuk menganalisis trend, mentadbir Laman web, mengesan pergerakan dan penggunaan pengguna, dan mengumpulkan maklumat demografi yang luas.

12. Apakah rakan kongsi atau penyedia perkhidmatan yang mempunyai akses kepada Maklumat Pengenalan Peribadi daripada Pelawat dan/atau Pelanggan yang Dibenarkan di Laman ini?

Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah telah memeterai dan akan terus menjalin kerjasama dan gabungan lain dengan beberapa vendor. Vendor tersebut mungkin mempunyai akses kepada Maklumat Pengenalan Peribadi tertentu mengenai keperluan untuk mengetahui asas untuk menilai Pelanggan yang Diberi Kuasa untuk kelayakan perkhidmatan. Dasar privasi kami tidak meliputi pengumpulan atau penggunaan maklumat ini. Pendedahan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk mematuhi undang-undang. Kami akan mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi untuk mematuhi perintah mahkamah atau sepina atau permintaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang untuk melepaskan maklumat. Kami juga akan mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi apabila diperlukan untuk melindungi keselamatan Pelawat dan Pelanggan kami yang sah.

13. Bagaimanakah Laman memastikan Maklumat Pengenalan Peribadi selamat?

Semua pekerja kami sudah biasa dengan dasar dan amalan keselamatan kami. Maklumat Pengenalan Peribadi Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa hanya boleh diakses oleh bilangan pekerja yang berkelayakan yang terhad yang diberi kata laluan untuk mendapatkan akses kepada maklumat tersebut. Kami mengaudit sistem dan proses keselamatan kami secara tetap. Maklumat sensitif, seperti nombor kad kredit atau nombor keselamatan sosial, dilindungi oleh protokol penyulitan, di tempat untuk melindungi maklumat yang dihantar melalui Internet. Walaupun kami mengambil langkah-langkah yang munasabah secara komersial untuk mengekalkan tapak yang selamat, komunikasi elektronik dan pangkalan data adalah tertakluk kepada kesilapan, gangguan, dan pecah masuk, dan kami tidak dapat menjamin atau menjamin bahawa peristiwa tersebut tidak akan berlaku dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada Pelawat atau Pelanggan yang Diberi Kuasa untuk sebarang kejadian sedemikian.

14. Bagaimanakah Pelawat boleh membetulkan sebarang ketidaktepatan dalam Maklumat Pengenalan Peribadi?

Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa boleh menghubungi kami untuk mengemas kini Maklumat Pengenalan Peribadi tentang mereka atau untuk membetulkan sebarang ketidaktepatan dengan menghantar e-mel kepada kami di admin@spjm.my

15. Bolehkah Pelawat memadam atau menyahaktifkan Maklumat Pengenalan Peribadi yang dikumpulkan oleh Laman web ini?

Kami menyediakan mekanisme kepada Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa untuk memadam / menyahaktifkan Maklumat Pengenalan Peribadi dari pangkalan data Laman web dengan menghubungi. Walau bagaimanapun, kerana sandaran dan rekod penghapusan, mungkin mustahil untuk memadam entri Pelawat tanpa menyimpan beberapa maklumat sisa. Seseorang individu yang meminta supaya Maklumat Pengenalan Peribadi dinyahaktifkan akan memadamkan maklumat ini secara fungsional, dan kami tidak akan menjual, memindahkan, atau menggunakan Maklumat Pengenalan Peribadi yang berkaitan dengan individu tersebut dalam apa jua cara bergerak ke hadapan.

16. Hak anda

Ini diringkaskan hak yang anda miliki di bawah undang-undang perlindungan data:

1. Hak untuk mengakses

2. Hak untuk membetulkan

3. Hak untuk memadam

4. Hak untuk menyekat pemprosesan

5. Hak untuk membantah pemprosesan

6. Hak untuk mudah alih data

7. Hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan

8. Hak untuk menarik balik persetujuan

17. Apa yang berlaku jika Perubahan Dasar Privasi?

Kami akan memberitahu Pelawat dan Pelanggan yang Diberi Kuasa kami tentang perubahan kepada dasar privasi kami dengan menyiarkan perubahan tersebut di Laman ini. Walau bagaimanapun, jika kami mengubah dasar privasi kami dengan cara yang mungkin menyebabkan pendedahan Maklumat Pengenalan Peribadi bahawa Pelawat atau Pelanggan yang Diberi Kuasa sebelum ini meminta untuk tidak didedahkan, kami akan menghubungi Pelawat atau Pelanggan yang Diberi Kuasa tersebut untuk membenarkan Pelawat atau Pelanggan yang Diberi Kuasa untuk mencegah pendedahan tersebut.

18. Pautan:

https://spjm.my mengandungi pautan ke laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda mengklik salah satu pautan ini, anda akan berpindah ke laman web lain. Kami menggalakkan anda untuk membaca pernyataan privasi laman web yang dipautkan ini kerana dasar privasi mereka mungkin berbeza daripada kami.
e-SPJ Malaysia

FREE
VIEW