SPJM

KHAT NEWSPJM-01

Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia

Mykasih jenazah

KHAIRAT MYKASIH JENAZAH diperkenalkan bagi menyediakan kemudahan pasukan pengurusan jenazah atau bantuan kewangan segera, kepada semua ahli / peserta khususnya dan umat Islam di Malaysia amnya.Apabila berlaku kematian, pihak waris boleh memilih untuk mendapat Pengurusan jenazah lengkap daripada pihak MYKASIH JENAZAH atau memilih untuk bantuan kewangan tunai (khairat) segera di hari kematian.

Carta aliran pengurusan kes

SOP kes pengurusan jenazah- SPJ Malaysia

Pihak waris si mati menghubungi pihak SPJM untuk mendapatkan bantuan, sama ada di peringkat SPJM pusat atau SPJM negeri.

Pihak SPJM pusat akan maklumkan wakil SPJM negeri atau pengerusi SPJM negeri untuk tindakan lanjut kepada bahagian Kariah yang terlibat, dan mendapatkan maklumat lanjut dari waris.

Wakil SPJM Negeri akan memaklumkan kepada SPJM Pusat sekiranya waris kurang berkemampuan untuk menampung kos-kos pengurusan jenazah tersebut. Pihak SPJM akan menampung segala kos tersebut sekiranya waris didapati kurang mampu.

SPJM Negeri perlu serahkan laporan kepada SPJM Pusat beserta gambar untuk direkodkan. (Kes selesai)

Sukarelawan SPJ Malaysia

Sukarelawan SPJM adalah perlu mendaftar sebagai ahli rasmi pertubuhan terlebih dahulu supaya dapat di rekodkan segala maklumat diri bagi memudahkan pihak pengurusan  memantau atau menguruskan skuad jika pihak waris memerlukan bantuan dari pihak SPJ Malaysia.

e-SPJ Malaysia

FREE
VIEW