WhatsApp Image2 2022-08-15 at 2.08.59 PM

Carta aliran pengurusan kes

SOP kes pengurusan jenazah- SPJ Malaysia

Pihak waris si mati menghubungi pihak SPJM untuk mendapatkan bantuan, sama ada di peringkat SPJM pusat atau SPJM negeri.

Pihak SPJM pusat akan maklumkan wakil SPJM negeri atau pengerusi SPJM negeri untuk tindakan lanjut kepada bahagian Kariah yang terlibat, dan mendapatkan maklumat lanjut dari waris.

Wakil SPJM Negeri akan memaklumkan kepada SPJM Pusat sekiranya waris kurang berkemampuan untuk menampung kos-kos pengurusan jenazah tersebut. Pihak SPJM akan menampung segala kos tersebut sekiranya waris didapati kurang mampu.

SPJM Negeri perlu serahkan laporan kepada SPJM Pusat beserta gambar untuk direkodkan. (Kes selesai)

Sukarelawan SPJ Malaysia

e-SPJ Malaysia

FREE
VIEW